O firmie

Polityka BHP

Technologie
bezwykopowe


trolining
trolining EL
trolining bionic
maxi-trolining
relining
compact slimliner
weco
system kan-rem
ocena stanu technicznego rurociągów
inspekcje TV


Naprawa i rekonstrukcja
obiektów


Geomembrany

My w literaturze fachowej
KAN-REM w sporcie
Przykłady zrealizowanych projektów
Kontakt


Relining

Metoda "rura w rurę"

Technologia Reliningu polega na wprowadzeniu do uszkodzonego rurociągu nowej rury, najczęściej polietylenowej. Wkład taki przygotowuje się na powierzchni terenu łącząc ze sobą kolejne segmenty. Wciąganie wkładu przeprowadza się z komory startowej o wielkości dobranej do warunków lokalnych. W razie konieczności po wciągnięciu wkładu wolną przestrzeń miedzy obiema rurami wypełnia się specjalnymi wypełniaczami. Technologie długiego reliningu stosuje się z jednego wykopu na odcinkach kanałów o długości do ok. 300 m przy zastosowaniu rur o średnicach od 80mm. Alternatywą do technologii długiego reliningu jest technologia krótkiego reliningu, stosowana wszędzie tam, gdzie, z uwagi na brak miejsca, nie można wykonać reliningu stosuje się wówczas krótkie moduły rurowe łączone na specjalne zamki.

Copyright 2007 KAN-REM Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone