imgepdm

Wykonywanie geomembran pod składowiskami, kompostowniami, zbiornikami, stacjami paliw oraz innymi konstrukcjami żelbetowymi itp.


Najskuteczniejszym sposobem ochrony gruntów i wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze składowisk odpadów komunalnych i poprodukcyjnych jest geomembrana. Wśród wielu tworzyw, z których może być wykonana geomembrana niepodważalnymi zaletami wyróżnia się polietylen wysokiej gęstości(PEHD).

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

 • składowiska odpadów komunalnych,
 • składowiska odpadów poprodukcyjnych,
 • rekultywacje składowisk,
 • zbiorniki wody pitnej (gruntowe i żelbetowe),
 • zbiorniki p. poż.
 • kanały,
 • izolacje stacji benzynowych,
 • ciężkie chemoodporne izolacje fundamentów i posadzek,
 • tunele,
 • tarasy i „zielone dachy”,
 • laguny osadowe na oczyszczalniach ścieków,
 • kompostownie,
 • zbiorniki wód zasolonych,
 • stawy rybne,
 • stawy na polach golfowych, „oczka wodne”
 • izolacje powierzchni mostów i wiaduktów

Pewne i niezawodne sposoby łączenia folii przez zgrzewanie i ekstruzyjne spawanie, pozwalają na wykonanie skutecznej izolacji nawet na najbardziej skomplikowanych konstrukcjach żelbetowych. Odporność chemiczna oraz odporność na ścieranie pozwalają na skuteczne izolowanie rurociągów i kanałów otwartych, przeznaczonych od transportu cieczy agresywnych i wlokących materiały agresywne. Specjalne taśmy dylatacyjne pozwalają na wykonanie izolacji konstrukcji żelbetowych w sposób zapewniający całkowitą szczelność i trwałość.