Iniekcja rys jest jedną z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod naprawy konstrukcji żelbetowych.


Iniekcja stanowi z reguły pierwszy i niezbędny składnik procesu naprawczego. Jeśli naprawa przeprowadzana jest w dostatecznie wczesnym stadium procesu niszczenia konstrukcji, wówczas iniekcja rys ma charakter zapobiegawczy i często wystarcza do uszczelnienia. Bardzo często iniekcja wykonywana jest w połączeniu z inną metodą naprawy.

Stosowane są następujące rodzaje iniekcji:

INIEKCJE GRAWITACYJNE

INIEKCJA NISKOCIŚNIENIOWA

INIEKCJA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Iniekcja ciśnieniowa jest najskuteczniejszą metodą uszczelniania i usuwania przecieków. Metoda ta polega na nawierceniu otworów w konstrukcji i wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniającej. Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko przecieki widoczne gołym okiem ale również drobne rysy, mikropęknięcia i pory. Iniekcje uszczelniające umożliwiają usunięcie występujących nieszczelności w rysach, przerwach roboczych, gniazdach żwirowych (tzw. rakach), przejściach rurowych, dylatacjach, itp. Firma KAN-REM wykonała kilkadziesiąt skutecznych uszczelnień różnych obiektów.