System oparty na zastosowaniu płyt PE instalowany w celu ochrony powierzchni stalowych i betonowych przed agresywnymi wpływami środków chemicznych i czynników fizycznych mogących wpływać na stan techniczny konstrukcji nośnej.


System tworzą polietylenowe płyty posiadające specjalne kołki dystansowe dzięki którym uzyskujemy przestrzeń umożliwiającą stały dozór w zakresie szczelności zbiornika wewnątrz którego system został zamontowany. Płyty polietylenowe kotwione są do ścian zbiornika mechanicznie. Elementy kotwiące dobierane są w zależności od rodzaju konstrukcji obiektu oraz środowiska chemicznego w jakim poddawany naprawie obiekt pracuje.

Powierzchnie elementów konstrukcyjnych które wcześniej poddane zostały powierzchniowej naprawie, np. z zastosowaniem chemicznych materiałów naprawczych mogą zostać pokryte płytami ochronnymi bez konieczności stosowania dodatkowych zabiegów przygotowujących powierzchnię do naprawy.