Nasza firma oferuje wykonawstwo podziemnych sieci instalacyjnych metodą hydraulicznego przecisku sterowanego (z zastosowanie radiolokacji) produkcji Warrior Worldwide Ltd (USA).


ZASTOSOWANIE
Bezwykopowy montaż rurociągów:
 • PE, PEHD, PVC, GRP,
 • kamionkowych,
 • stalowych,
 • w zakresie średnic do 400 mm,
 • linii kablowych i światłowodowych
Dzięki technice radiolokacji głowica pilotująca jest prowadzona z dużą precyzją, co umożliwia ominięcie zinwentaryzowanych przeszkód.

ZALETY SYSTEMU
 • małe gabaryty urządzeń, dzięki czemu wykopy montażowe mają wymiary 2,0 x 1,0 m;
 • zastosowanie do wszelkich rodzajów gruntu;
 • tempo prac montażowych wynosi 50 mb (i więcej);
 • możliwość przejścia pod przeszkodami: drogami, nasypami, torowiskami, ciekami wodnymi;
 • wyeliminowanie pracy sprzętu ciężkiego;
 • niezakłócanie ruchu drogowego;
 • wyeliminowanie hałasu i wibracji;
 • możliwość stosowania wewnątrz hal produkcyjnych;
 • w porównaniu z metodą tradycyjną znacząco niższe ceny wykonania;