Technologie umożliwiające przywrócenie pierwotnego stanu technicznego obiektów żelbetowych i innych, narażonych na działanie środowiska agresywnego chemicznie i fizycznie.


Środowiska agresywne działają niszcząco na konstrukcje budowlane, w pierwszej kolejności na zewnętrzne warstwy obiektu, a w dalszym etapie działania na elementy konstrukcyjne (zbrojenie i warstwy betonu konstrukcyjnego). Prace polegają na odtworzeniu lub wykonaniu zewnętrznej warstwy odpornej na wpływy środowisk agresywnych.