KAN-REM

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH

REGENERACJE I REKONSTRUKCJE

RUROCIĄGÓW ORAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Kilka słów o naszej firmie...

KAN-REM Sp. z o.o. jest firmą z długoletnią tradycją w branży budownictwa specjalistycznego. Od 1989 r. realizujemy projekty bezwykopowych napraw oraz wymiany rurociągów, oferujemy technologie rękawowe i modułowe. Wykonujemy rekonstrukcje obiektów budowlanych, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Zajmujemy się rekultywacją i budową składowisk odpadów. Ponadto oferujemy swoje usługi w zakresie budowy rurociągów ciśnieniowych z zastosowaniem technologii bezwykopowych.

To co nas wyróżnia